Včera (31.8.2016) byla zveřejněna další výzva 060 pro podnikové vzdělávání pod názvem „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!“. Celkem 420 mil. Kč bude rozděleno oprávněným žadatelům, kterými mohou být zejména profesní a podnikatelská sdružení, tedy např. Hospodářské komory.  Podobně jako v projektu POVEZ II bude podpořeno další profesní vzdělávání zaměstnanců. Obdobně jako ve Výzvě 043 je použit typ jednotkových nákladů –  Osobohodiny , které mají opět definovanou výši dle typu vzdělávací aktivity od 144,- Kč do 609,- Kč (pro 60 minut vzdělávání).

Podporované oblasti vzdělávání:

  • Obecné a specializované IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Jazykové vzdělávání
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Technické a jiné odborné vzdělávání
  • Interní lektor.

Výzva 060 – „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!

Podporovanou cílovou skupinou budou zaměstnanci podniků a zaměstnanci OSVČ sdružených v profesních a podnikatelských sdruženích. Naplánované vzdělávací aktivity budou podle dostupných informací hrazeny do 100% v režimu De minimis i Blokové výjimky na vzdělávání. Realizace projektu v této Výzvě 060 zaměstnavatele nijak administrativně nezatíží, protože veškerou agendu budou zajišťovat úspěšní  Žadatelé/příjemci podpory (např. Hospodářské komory).

Příjem žádostí  je sice plánován v období od 3.10.2016 do 31.1.2017, ale vzhledem k druhu výzvy, která je průběžná, bude nutno napsat a podat žádost co nejdříve. U průběžné výzvy je možné uzavřít příjem žádostí před vyhlášeným termínem v případě dosažení blíže nespecifikovaného převisu žádostí. Vlastní výzvu i s aktuálními dokumenty najdete na stránce výzvy https://www.esfcr.cz/vyzva-060-opz.

Aktuální informace a dokumenty k této výzvě naleznete i nadále na naší webové stránce. Na vyžádání Vám zašleme seznam možných kurzů, které budou realizovatelné v tomto projektu.

Naše nabízené kurzy pro Výzvu 060 Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!

Obecné IT: Excel , Word, PowerPoint, Outlook, Programování a tvorba  webových stránek, PHP,  Linux základní kurz, Photoshop, Zoner Photo Studio, IT security pro podnikové řízení, Digitální kancelář, ECDL všech 17 modulů (máme nejvíce certifikovaných Lektorů a Testerů pro ECDL) a další …

Specializované IT: XML, Java, Zabezpečení webových aplikací a další …

Manažerské kurzy: jakékoliv téma z Národní soustavy kvalifikací Manažer projektu,… (máme autorizované zástupce k profesním zkouškám), Řízení rizik, Sestavení rozpočtu projektu, Projektový plán manažerské kurzy pro stávající i nové mistry a střední management, a další …

Měkké dovednosti (kurzy): Syndrom vyhoření, Profesní seniorita, Věková diverzita v pracovním kolektivu, Asertivní jednání, Emoční inteligence, Firemní kultura, Efektivní komunikace v pracovním prostředí, Motivace pracovníků, Řízení změn, Prezentační dovednosti, Obchodní dovednosti a další …Výzva 060

Účetní, ekonomické a právní kurzy: Mzdové účetnictví, Účetnictví, Ekonomické minimum a další …

Technické a jiné odborné vzdělávání: Obsluha manipulačních vozíků, Obsluha CNC obráběcích strojů, Obsluha motorové a řetězové pily a křovinořezu, gastronomické kurzy a další …

Interní lektor: Lektor dalšího vzdělávání – kurz pro interní lektory – jak připravit obsah vzdělávání podle oboru podnikání, jaké metody jsou vhodné pro vzdělávání zaměstnanců, atd.

U všech kurzů obdrží účastníci speciální výukové texty, pracovní listy a další pomůcky, které jim pomohou nejen zdárně absolvovat vybrané školení, ale může jim pomoci i při plnění jejich běžných pracovních povinností. U většiny kurz nabízíme také jako bonus zdarma možnost využití e-learningové výukové materiály – znovu si zopakovat interaktivním způsobem probrané téma, otestovat si získané znalosti, připravit se k profesní zkoušce, atd.

Výuku vedou lektoři s pedagogickým a andragogickým vzděláním z praxe, kteří mají odborné i mezinárodní certifikace odpovídající jejich specifikaci.

U profesních kurzů spadajících pod Národní soustavu kvalifikací nabízíme také možnost absolvovat profesní zkoušku a to vlastními autorizovanými zástupci pro jednotlivé profese. Vaši zaměstnanci tak mají možnost prohloubit si, zvýšit případně i změnit svoji kvalifikaci a tak co nejlépe využít své kompetence a potenciál pro potřeby vaší firmy.

V případě bližších informací nebo zájmu napište na email POVEZ-II@poc-sluzba.cz nebo si můžete prohlédnout nabídku našich firemních školeních na firemních stránkách.