Na začátku ledna 2018 jsme pro firmu Stavebniny Suchomel,s.r.o. realizovali rekvalifikační kurz Obsluha elektrovozíku a motovozíku. Kurz se uskutečnil v Morkovicích v termínu od 9.1. do 24.1. 2018. V rámci tohoto kurzu jsme proškolili 5 osob – všichni účastníci kurz úspěšně zakončili závěrečnou zkouškou před zkušebním komisařem.

Náš klient byl s kurzem Obsluhy elektrovozíku a motovozíku spokojen a ke kurzu se vyjádřil následovně:

Po skončení vzdělávací aktivity získalo 5 našich zaměstnanců plnohodnotné oprávnění pro obsluhu motovozíku a elektrovozíku. Ve společnosti tak bude zajištěna zastupitelnost jak v období PN a dovolených, tak v době směnných provozů a při práci o sobotách.

5 zaměstnanců si rozšiřovalo kvalifikaci a získalo nové kompetence a dovednosti v oblasti logistických služeb. Výraznou měrou tímto přispějí k zajištění plynulosti a návaznosti logistiky zboží dle potřeb chodu firmy za účelem efektivnějšího vyskladnění prodaných zásob a naskladnění nových zásob, což povede ke zvýšení ekonomické prosperity subjektu.

Na závěr výuky účastníci složili písemnou a praktickou závěrečnou zkoušku a obdrželi Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu a Průkaz obsluhy motorových vozíků.

Kurz Obsluha elektrovozíku a motovozíku

Jedná se o rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT s následujícím obsahem:

 • Pravidla silničního provozu.
 • Nauka o konstrukci.
 • Mimořádné události (nehody).
 • Nauka o provozu.
 • Praktická cvičení (jízdy).

Aktuální termíny kurzu Obsluha elektrovozíku a motovozíku

Termíny naleznete na našich firemní stránkách CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZzde.

Co se zaměstnanci v rámci vzdělávací aktivity naučí:

 • aplikovat v praxi znalosti a dovednosti z oblasti manipulační techniky,
 • obsluhovat a řídit manipulační techniku,
 • stanovit vhodné metody práce,
 • základní údržbu manipulační techniky,
 • nabíjení, vybíjení, vyměňování a údržbu trakčních akumulátorových baterií.

Co všechno budou zaměstnanci po ukončení vzdělávací aktivity znát:

 • pojmy z oblasti obsluhy a údržby manipulační techniky,
 • legislativu provozu manipulačních vozíků,
 • pravidla provozu silničních motorových vozidel,
 • konstrukci motovozíku a elektrovozíku,
 • pravidla pro práci s elektrickým zařízením,
 • zásady bezpečnosti práce a prevence pracovních úrazů při práci s manipulační technikou,
 • základní pravidla pro práci v akumulátorovně,
 • technologické postupy,
 • postup při dopravní nehodě a pravidla první pomoci.

Pokud máte o kurz zájem, stačí se přihlásit. V případě dotazů neváhejte a napište nám na náš email:  rekvalifikace@poc-sluzba.cz