Služby

Nabízíme tyto poradenské služby

 • Posoudíme stávající situaci ve Vaší firmě.
 • Definujeme témata vzdělávání.
 • Na základě této analýzy vyhodnotíme, zda jste potencionálním příjemcem dotací.
 • Pomůžeme Vám identifikovat rozdíly mezi požadavky na pracovní pozici a konkrétního zaměstnance.
 • Ze získaných informací stanovíme konkrétní potřeby vzdělávání.
 • Určíme priority vzdělávání.
 • Zpracujeme žádost o dotaci.
 • Zpracujeme a zajistíme potřebné přílohy k žádosti o dotaci.
 • Provedeme výběrové řízení nebo průzkum trhu na dodavatele vzdělávací aktivity.
 • Komunikujeme s poskytovatelem dotace.
 • Vypracujeme veškeré doklady a dokumenty, které jsou důležité při realizaci vzdělávací aktivity.
 • Poradíme se zpracováním závěrečných protokolů, které se předkládají poskytovateli dotace.
 • Zkontrolujeme formální správnost a úplnost dokumentů.
 • Nabízíme plné poradenství se zajištěním vzdělávací aktivity podle Vašich požadavků.
 • Nabízíme moderně vybavené školící prostory.
 • Nabízíme 25 let zkušeností na trhu vzdělávání.
 • Nabízíme zkušenosti z 98% úspěšně podaných žádostí.
 • Nabízíme přes 250 akreditací dle NSK.

Seznam doporučených kurzů pro POVEZ II

Digitální marketing

Základy digitálního marketingu, Marketing na vyhledávačích, Firemní stránky na sociálních sítích,
Email marketing a Webová analytika – Google Analytics

Firemní webové stránky pomocí wordpress

IT security pro podnikové řízení

Age management – Profesní seniorita

Školení CAD/CAM

MS Word – kouzlo hromadné korespondence a tvorba formulářů

Firemní propagace na internetu