Nejčastější otázky našich zákazníků a odpovědi

Nejčastější  otázky našich zákazníků a odpovědi na ně

Na krajskou pobočku Úřadu práce. Rozhoduje místo a adresa ČSSZ, kde jsou přihlášeni zaměstnanci. (Firma má pobočku v Blansku, zaměstnanci jsou přihlášení na ČSSZ v Blansku, Blansko spadá pod Jihomoravský kraj, žádost předávám na Krajské pobočce Úřadu práce v Brně).

Ano, lze.

Ano, lze.

Ano, lze. Jedná se o zvyšování kvalifikace.

Ne, nelze v 99% žádostí. Výjimečně o nově otevřených firem a provozů při masivním náboru nové pracovní síly a jako součást zaškolování do nových pracovních pozic.

Až po ukončení vzdělávací aktivity na základě závěrečných dokumentů. Vzdělávací firma vystaví fakturu, žadatel o dotaci proplatí a předloží doklady Úřadu práce, který poskytne dotaci. Na celou tuto transakci je 30 dní od ukončení vzdělávací aktivity.

Ano, toto je naše konkurenční výhoda. Jsme připraveni.

Měsíčně. Po mzdové uzávěrce se každý měsíc předkládají podklady Úřadu práce, ten na základě nich proplácí příspěvek na mzdy maximálně 176Kč hrubé mzdy za každou hodinu zaměstnance vykázanou účastní na vzdělávací aktivitě.

Pokud jeho účast na vzdělávací aktivitě je nižší jako 80% nebo neuspěje u závěrečné zkoušky (má 2 pokusy).

 • Bezdlužnost vůči Finančnímu úřadu.
 • Bezdlužnost vůči České správě sociálního zabezpečení.
 • Bezdlužnost vůči Celnímu správě.
 • Bezdlužnost vůči zdravotním pojišťovnám (všech ZP, kterým se platí odvody za zaměstnance).

POZOR! – bezdlužnosti nesmí být starší 30 dnů!

 • Přímo ve firmě žadatele o dotaci pokud má vytvořené zázemí pro školení.
 • V učebnách poboček Centra vzdělávání Počítačové služby s.r.o..
 • V prostorách s praktickou výukou (sváření, atd…).

Ano, může. Lze si ale uplatnit pouze požadavek na úhradu vzdělávací aktivity.

Může se účastnit vzdělávací aktivity, avšak nemá nárok na proplacení náhrady mzdy ani vzdělávací aktivity. Jednatel nefiguruje ani v seznamu a harmonogramu zaměstnanců navržených do vzdělávací aktivity.

Pouze zaměstnanci, kteří mají podepsanou pracovní smlouvu bez rozdílu výše týdenního/denního úvazku. Jiné pracovní vztahy jsou bez nároku na dotace – DPP, DPČ, statutární orgán, smlouvy o díla, atd..

Lze vzdělávat přes POVEZ II, uplatnit požadavek o dotaci pouze u těch, kteří budou mít podepsanou pracovní smlouvu nejpozději 1 den před datem ukončení vzdělávací aktivity. Samozřejmě platí pravidlo o úspěšném ukončení kurzu a minimální účasti 80%.

Počítá se to jako poslední dvě uzavřená účetní období a probíhající účetní období.

(Pokud dnes žádám o dotace přes POVEZ II, tak zjišťuji čerpání za rok 2014, 2015 a čerpání v stávajícím roce 2016).

Jako podpora firmám a úřadům byl pro tyto účely zprovozněn server: http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search

Ovšem nejpřesnějším zdrojem těchto informací je vlastní účetnictví.

 • Na portálu MPSV – manuály, pokyny a formuláře.
 • Webové stránky www.POVEZ-II.cz – informace z portálu MPSV rozšířené o další informace o službách a vzdělávání.

Aktuální oficiální formuláře nezbytné pro projekt POVEZ II naleznete na našich stránkách – ZDE.

Ano, může. Původní podmínka doložení tříleté historie podnikání pro žadatele byla zrušena.

Ano, může za podmínky, že zaměstnanci mají v pracovní smlouvě uvedeno místo výkonu práce mimo Prahu.

Nemohou. Mohou získat podporu v rámci jiných investičních priorit OPZ.

Nemohou s výjimkou soukromých poskytovatelů zdravotnických služeb v případě obecného vzdělávání, což je vzdělávání ve větší míře přenositelné do ostatních podniků.

Mohou, ale nesmí se jednat o organizace, které jsou poskytovateli sociálních služeb, zdravotnických služeb. Církevní organizace se mohou účastnit, ale nesmí poskytovat sociální služby.

Lhůta na vyřízení žádosti je 30 kalendářních dní od předložení kompletní žádosti.

Lze jen občany členských zemí EU/EHP a Švýcarska. U občanů zemí mimo EU/EHP a Švýcarska lze, avšak musí mít trvalý pobyt na území ČR.

Typický kurz by měl směřovat ke kariérnímu růstu zaměstnance a jeho další uplatnitelnost na trhu práce.
Například kurzy:

 • DIGITÁLNÍ MARKETING 
 • šIT SECURITY – BEZPEČNÁ FIRMA
 • šEFEKTIVNÍ PREZENTACE PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT
 • šŘÍZENÍ FIREMNÍCH DOKUMENTŮ V CLOUDU
 • šEFEKTIVNÍ DIGITÁLNÍ KANCELÁŘ
 • šFIREMNÍ PROPAGACE NA INTERNETU
 • šFIREMNÍ SOCIÁLNÍ SÍTĚ
 • šFIREMNÍ WEBOVÉ STRÁNKY POMOCÍ WORDPRESSU

Ne, vysoké školy státní i soukromé nelze v rámci tohoto projektu podpořit.

Ne, nelze v rámci tohoto projektu podpořit. Tyto subjekty jsou cílovou skupinou prioritní osy 2.

Chcete se dozvědět více?

Požádejte si o E-book zdarma.

Formulář pro E-book zdarma

  Jméno a příjmení *

  account_circle

  Email *

  email

  Telefoní číslo

  phone

  Společnost

  business

  Zpráva

  message