MS Excel v anglickém prostředí

Česká pobočka nadnárodní společnosti Astron Buildings s.r.o., která je součástí skupiny Lindab, si vybrala naši společnost k proškolení vedoucích pracovníků a středního managementu v specializovaném kurzu MS Excel v anglickém prostředí. Angličtina je komunikačním jazykem i v české pobočce společnosti. Kurz MS Excel v anglickém prostředí byl zaměřený především na tvorbu kontingenčních tabulek a reportů pro střední management uskutečnil se v březnu letošního roku.

Základní informace o kurzu MS Excel v anglickém prostředí

MS Excel kontingenční tabulka – je interaktivní tabulka, která zpracovává, porovnává a kombinuje velké množství dat. V našem kurzu se dozvíte, jak jednoduše na kontingenční tabulky, tak si vyzkoušíte na praktických příkladech jejich využívání.

MS Excel prezentace a reportování – naučíme vás, jak data uložená v tabulce v Excelu rychle naformátovat a přenést do grafu.

MS Excel analýza dat – obzvláště manažeři pracují s velkým množstvím dat, potřebují rychle získat potřebné informace v potřebné podobě k rozhodování nebo přehledu. Tato část kurzu vás naučí správně a maximálně využívat MS Excel a pracovat s větším objemem dat.

Všechny tyto dovednosti se naučíte v anglickém prostředí.

S MS Excel kontingenční tabulky se naučíte:

 • Tvořit přehledy
 • Filtrování, řazení a průřezy
 • Vnořená pole a mezisoučty
 • Databázový propoj, vlastní vzorce a funkce
 • Vytváření kontingenčních grafů

S MS Excel grafy a reporty se naučíte:

 • Grafické znázornění
 • Načtení dat do Microsoft Excel
 • Vytvoření profesionální prezentace
 • Naformátování prezentace
 • Dělat prezentaci zajímavou
 • Jak prezentaci předvádět

S MS Excel data se naučíte:

 • Možnosti a nástroje Excelu pro výpočty a analýzu velkých objemů dat včetně externích databází
 • Tabulka Excelu jako databáze, možnosti, omezení (velikost listu)
 • Práce s rozsáhlými tabulkami – souhrny, přehledy
 • Externí data – filtrování načítaných dat, kritéria
 • Formát buněk – možnosti vlastních číselných formátů, podmíněné formátování
 • Vzorce a funkce ve vzorcích – maticové vzorce, kombinace několika funkcí (vnořování funkcí)
 • Rozšíření možností Excelu – scénáře, správce scénářů
 • Automatizace opakujících se úkonů pomocí maker – umístění ovládacích prvků na listy, propojení s buňkami, přiřazení maker
 • Přenesení tabulek a grafů do Wordu a PowerPointu