Školení Řízení firemních dokumentů v cloudu

Umíte využívat všech výhod internetu? Umíte vytvářet na internetu nejrůznější dokumenty, sdílet je a upravovat se svými kolegy? Znáte výhody sdílených kalendářů a víte, kolik času Vám mohou ušetřit? Umíte komunikovat prostřednictvím sociálních sítí? Víte, jak připravit webové konference? Pokud se chcete toto všechno naučit, absolvujte naše školení Řízení firemních dokumentů v cloudu.

Komu je školení Řízení firemních dokumentů v cloudu určeno:

Školení Řízení firemních dokumentů v cloudu je určeno pro všechny pracovníky ve firmě, kteří pracují s počítačem, potřebují pracovat se svými kolegy z různých oddělení a pracovišť na společných dokumentech, potřebují plánovat společné aktivity pomocí sdílených kalendářů, potřebují využívat ke své práci sociální media a webové konference – manažeři, obchodníci, administrativní pracovníci,…

Hlavní cíle školení Řízení firemních dokumentů v cloudu:

 • Pochopit principy spolupráce a sdílení informací včetně potřebných technických a programových prostředků.
 • Umět si nastavit uživatelské účty pro přístup ke sdíleným informacím na internetu.
 • Umět využívat webová úložiště a webové aplikace pro svou práci a pro spolupráci s kolegy.
 • Umět využívat ve své práci pro komunikaci uvnitř firmy i pro komunikaci s klienty (zákazníky) sociální sítě, blogy apod..
 • Umět naplánovat a svolat webové konference s využitím webových prostředí.
 • Umět používat nástroje pro komunikaci a synchronizaci dat.

Délka školení Řízení firemních dokumentů v cloudu a místo konání:

1 den = 8 hodin – od 9:00 – 16:00 hodin.

Výuka může být realizována v prostorách zákazníka nebo v naší specializované učebně na některé z našich poboček.

Cena školení:

3.990Kč + 21% DPH

Obsah školení Řízení firemních dokumentů v cloudu:

 • Principy spolupráce a sdílení dat na internetu.
 • Rizika spojená s používáním nástrojů pro webovou spolupráci.
 • Nastavení webových aplikací pro sdílení dokumentů včetně instalace podpůrných aplikací a vestavných modulů (plug-ins).
 • Používání pomocného technického vybavení pro spolupráci na internetu.
 • Užívání webových úložišť včetně zabezpečení přístupu pro zamezení zneužití nebo krádeže dat.
 • Používání webových aplikací pro vytvoření, úpravu a správu sdílených textových dokumentů, tabulek a grafů, elektronických prezentací, atd..
 • Využívání sdílených webových kalendářů pro plánování pracovních schůzek a porad, nastavení parametrů sdíleného kalendáře pro zobrazení a úpravu ostatním uživatelům.
 • Využívání sociálních médií pro spolupráci na internetu (Facebook, Google+, Linkedin, Twitter,..).
 • Používání mobilních zařízení pro komunikaci prostřednictvím Bluetooth, bezdrátových místních sítí (WLAN), připojení pomocí 3G a 4G včetně dodržení zásad bezpečnosti, zálohování dat, atd..
 • Vyhledávání libovolné aplikace pro mobilní zařízení, její úhrada a instalace s přihlédnutím k bezpečnostním hlediskům.
 • Synchronizace sdílených dokumentů, elektronické pošty a aplikací na mobilních zařízeních a počítačích.

Výukové materiály pro školení Řízení firemních dokumentů v cloudu:

Každý účastník obdrží speciální výukové materiály odpovídající obsahu školení, cvičné příklady a testy.

Ukončení školení a výstupní doklad:

Školení Řízení firemních dokumentů v cloudu je ukončeno mezinárodně uznávaným testem, účastníci obdrží mezinárodně uznávaný doklad Certifikát ECDL Profile.

Profil lektorů:

Výuku vedou certifikovaní lektoři IT – akreditovaní testeři ECDL, kteří mají mnohaletou praxi jak v daném oboru, tak ve vzdělávání dospělých.