Jak jsme se cca před čtrnácti dny zmínili, pak skutečně bude zahájen příjem žádostí v projektu POVEZ II – III.výzva – a to konkrétně 1. listopadu 2017 v 11 hodin.

Všichni jsme zvědaví na aktuálně upravená kritéria a priority této III. výzvy pro předkládání žádostí. Můžeme se zamyslet nad stávajícím stavem a z toho vyplývajících indícií. Vzhledem k tomu, že každá schvalovací komise měla i v minulých dvou výzvách různý přístup k výběrům, nejednou se nám stávalo, že stejné žádosti byly naprosto rozdílně vyhodnoceny a dokonce někdy vůbec nebyly hodnoceny a rovnou zamítnuty. I přesto se můžeme pokusit odhadnout priority v následující výzvě. Toto je důležité hlavně pro ty, kteří mají v šuplíku již připravené žádosti z minula a nyní je pro ně nejdůležitější tuto žádost inovovat podle nových podmínek.

Podle našich odhadů budou  schvalovány prioritně žádosti podniků a OSVČ:

 1. kteří v POVEZ II doposud získaly omezený počet schválených školení (předpoklad  max 3 kurzy/ podnik )
 2. jejichž zaměstnanci, kteří budou do vzdělávání zařazeni, doposud neabsolvovali žádné jiné kurzy/školení v tomto projektu.

Předpokládáme prioritní orientaci na cíl s plněním  monitorovacího ukazatele počtu  účastníků, kteří úspěšně absolvovali předepsaným způsobem profesní vzdělání. Předpokládáme proto, že důraz bude kladen na akreditované kurzy (rekvalifikace) dle MŠMT ČR.

Bohužel se dá předpokládat, že jednotlivé okresy mohou různě přistupovat k podmínkám schvalování stejných témat a typů školení.

Samozřejmě i my se snažíme připravit a inovovat naše produkty.

Nově připravené školení a kurzy pro POVEZ II – III.výzva

Co se týká akreditovaných kurzů MŠMT ČR, máme cca 200 akreditací v různých oblastech, kde nejnovější inovovanou akreditaci máme na Manažera projektu (63-007-R)

Digitální gramotnost dle ECDL

Aktuálně jsme připravili další odborné/specificky zaměřené kurzy na zakázku převážně z oblasti IT (obecné i specifické – zde máme desítky akreditací MŠMT ČR), Digitální gramotnosti dle ECDL – specifická školení či poradenství. U školení Digitální gramotnost dle ECDL platí, že si můžete nakombinovat jakékoliv 2 moduly ze všech dostupných modulů ECDL a tím máte možnost absolvovat akreditovaný kurz. Například se chcete zdokonalit v práci s programem MS PowerPoint a MS Excel na běžné uživatelské úrovni, pak absolvujete akreditovaný kurz, který se bude skládat z ECDL modulů 4 a 6. Testy ECDL jsou nedílnou součástí kurzu jako forma závěrečných zkoušek (jedná se o součást akreditovaného kurzu). Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné být úspěšný alespoň z 50% ze všech modulů, které jsou součástí kurzu. Pro získání mezinárodního certifikátu ECDL je potřeba mít úspěšnost ve výši 75% z testovaného modulu. Uvedený příklad byl zpracován pro úroveň ECDL Core. Pro ty, kteří jsou již experty v oblasti práce s kancelářským SW, je připravena možnost absolvovat kurzy ECDL typu ADVANCE – v tom případě stačí pro realizaci akreditovaného kurzu pouze jeden modul a jeden test ECDL.

Seznam všech možných ECDL modulů:

ECDL - POVEZ II - III.výzva
ECDL Česká republika
 • Modul M2: Základy práce s počítačem a správa souborů
 • Modul M3: Zpracování textu
 • Modul M4: Práce s tabulkami
 • Modul M5: Použití databází
 • Modul M6: Prezentace
 • Modul M7: Základy práce s internetem a komunikace
 • Modul M9: Úpravy digitálních obrázků
 • Modul M10: Tvorba webových stránek
 • Modul M12: Bezpečné využívání informačních technologií
 • Modul M13: Plánování projektů
 • Modul M14: Spolupráce a sdílení informací na internetu

Age management

Nově máme připravené a jako certifikovaný partner jsme schopni zakázkově upravit „na míru“ kurzy a školení v oblasti Age ManagemenuProfesní Seniorita®, Age Management friendly, poradenství a koučink při zavádění strategie přístupu dle Age Managamentu do firem. Jsme připraveni realizovat Audity Age Managamentu ve firmách,…

Digitální marketing a tvorba webů pomocí WordPressu

WordPress - POVEZ II - III.výzva
WordPress

Z oblasti digitálního marketingu můžeme nabídnou jak naše vícedenní školení Digitálního marketingu dle ECDL nebo Tvorbu webových stránek pomocí WordPressu. Další informace ke kurzům najdete buď na našich firemních stránkách nebo na specializovaných stránkách digitalni-marketer.cz, který je zaměřen pouze kurzy s touto tématikou.