Dne 31.10.2016 jsme slavnostně podepsali partnerskou smlouvu o realizaci studia MBA v Olomouci (v našem Vzdělávacím centru), kde mimo studium MBA v budoucnu budeme moci nabídnout i další navazující stupně DBA, MPA, LL. M., MSC. a další.

MBA v Olomouci

Tímto se nám podařilo rozšířit aktuální nabídku pro naše klienty o možnost profesního studia MBA, jehož první ročník bude zahájen v Olomouci 3. 12. 2016. Který bude navazovat na již zahájený souběžný ročník v Uherském Hradišti, kde studium zahájilo více jak 40 studentů.

Koncepce tohoto studia je prioritně zaměřena na aktuální potřeby manažerů. Podstatnou složkou je i vzájemná komunikace nejen mezi vyučujícími a studenty, ale také přímo mezi studenty na organizovaných dvoudenních výjezdních studijních pobytech. Mimo tyto networkingové akce probíhá výuka jednou měsíčně převážně vždy v sobotu v budově Vzdělávacího centra Počítačové služby s.r.o. na Stupkově ulici v Olomouci. Celková délka výuky je rozdělena do 3 semestrů – každý trvá 6 měsíců. Tedy celé studium trvá 18 měsíců.mba-v-olomouci

V ceně studia jsou navíc nabízeny některé nepovinné profesní zkoušky dle vlastního výběru studenta. Převážně se jedná o manažerské či odborné zkoušky, které budou realizovány vždy na konci každého semestru. Toto je velice zajímavá přidaná hodnota, díky které mohou studenti získat další doklad profesní způsobilosti dle Národní soustavy kvalifikací (NSK), kterou zastřešuje a podporuje Hospodářská komora ČR.

Na výuce se podílí jak odborníci s dlouholetými akademickými zkušenostmi jako vyučující na vysokých školách, tak také i odborníci z praxe, kteří již ve své odbornosti dosáhli na národní i mezinárodní úrovni významných úspěchů.

Pro účastníky úvodního ročníku jsme připravili výraznou slevu (zaváděcí cenu) ve výši od 54.000,-Kč bez DPH za celé studium, kterou je také možno hradit jednorázově nebo ve splátkách (3x semestr á 18.000,-Kč bez DPH nebo 18x měsíc á 3.000,-Kč bez DPH). Předpokládáme, že bude možné financovat toto profesní vzdělávání z programu POVEZ II. Máte-li o studium zájem, ozvěte se nám na email MBA@poc-sluzba.cz. Další bližší informace najdete na naším firemních stránkách nebo také na www.manazersketituly.cz.