Dnes jsme doplnily další otázky a odpovědi, na které se nás firemní zákazníci často ptají. Takže nyní v sekci FAQ (Nejčastější otázky a odpovědi) najdete 27 nejdůležitějších otázek a odpovědí k projektu POVEZ II. Tato sekce se každý týden aktualizuje, tudíž stále sledujte naše stránky, abyste vždy věděli nejaktuálnější informace.

Pokud byste však potřebovali další informace, tak neváhejte napsat našemu specialistovi Ing. Reichovi – mail: JReich@poc-sluzba.cz.

Kde najdu aktuální oficiální formuláře k projektu POVEZ II?

Aktuální oficiální formuláře nezbytné pro projekt POVEZ II naleznete na našich stránkách – ZDE.

 

Otázky a odpovědi:

Může podat žádost o příspěvek POVEZ II i nově založená společnost?

Ano, může. Původní podmínka doložení tříleté historie podnikání pro žadatele byla zrušena.

Může podat žádost o příspěvek POVEZ II pražská firma s pobočkami mimo Prahu?

Ano, může za podmínky, že zaměstnanci mají v pracovní smlouvě uvedeno místo výkonu práce mimo Prahu.

Jak je to s novým pravidlem vzdělávání potencionálních budoucích zaměstnanců?

Lze vzdělávat přes POVEZ II, uplatnit požadavek o dotaci pouze u těch, kteří budou mít podepsanou pracovní smlouvu nejpozději 1 den před datem ukončení vzdělávací aktivity. Samozřejmě platí pravidlo o úspěšném ukončení kurzu a minimální účasti 80%.

Jaké typy školení a kurzů je možné proplácet z projektu POVEZ II?

Typický kurz by měl směřovat ke kariérnímu růstu zaměstnance a jeho další uplatnitelnost na trhu práce.
Například kurzy:

  • DIGITÁLNÍ MARKETING 
  • šIT SECURITY – BEZPEČNÁ FIRMA
  • šEFEKTIVNÍ PREZENTACE PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT
  • šŘÍZENÍ FIREMNÍCH DOKUMENTŮ V CLOUDU
  • šEFEKTIVNÍ DIGITÁLNÍ KANCELÁŘ
  • šFIREMNÍ PROPAGACE NA INTERNETU
  • šFIREMNÍ SOCIÁLNÍ SÍTĚ
  • šFIREMNÍ WEBOVÉ STRÁNKY POMOCÍ WORDPRESSU