Kurz Manažer projektu

je rekvalifikačním kurzem s akreditací MŠMT a je realizován v souladu se standardy Národní soustavy kvalifikací.

Cílem kurzu je připravit účastníky na složení zkoušky profesní kvalifikace Manažer projektu. Úspěšný absolvent najde uplatnění v oblasti projektového řízení – jak v soukromém, tak i ve státním sektoru – jako projektový manažer, manažer pracující ve vývojových týmech, vedoucí projektové kanceláře atd.

Obsah kurzu odpovídá požadavkům hodnotícího standardu zveřejněném v registru Národní soustavy kvalifikací:

 • Řízení rozsahu projektu.
 • Řízení časového rámce projektu.
 • Finanční řízení projektu.
 • Řízení jakosti projektu.
 • Řízení rizik projektu.
 • Řízení změn v projektu.
 • Řízení zdrojů projektu.
 • Řízení informací a dokumentace projektu.

 

Získané kompetence:

 • Plánování a organizování práce.
 • Řešení problémů.
 • Vedení lidí (leadership).
 • Kooperace (spolupráce).

 

Vstupní požadavky:

 • 18 let.
 • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
 • Základní znalost práce na PC.

 

Způsob ukončení a výstupní doklad:

 • Zkouška profesní kvalifikace.
 • Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.
 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace Manažer projektu.

 

Získané znalosti z kurzu Manažer projektu:

 • Orientace v terminologii.
 • Schopnost definovat vznik, cíl a přínos konkrétního projektu a vysvětlit rozdíl mezi cílem a přínosem.
 • Trojimperativ projektu.
 • Vytvořit plán projektu.
 • Princip tvorby organizační struktury projektu.
 • Princip kontroly rozpracovanosti věcných výstupů projektu.
 • Způsoby sledování časového průběhu projektu.
 • Princip zpracování rozpočtu projektu.
 • Princip věcného rámce pro řízení jakosti projektu.
 • Princip identifikace a kvantifikace rizik projektu.
 • Principy řízení změn v projektu.
 • Principy obstarávání zdrojů.
 • Principy tvorby komunikačního plánu projektu.
 • Principy, výhody, možnosti a omezení softwarové podpory pro řízení projektu.

 

Získané dovednosti:

 • Aplikovat metody řízení projektu.
 • Aplikovat metody logického rámce.
 • Vytvořit plán projektu.
 • Vytvořit organizační strukturu projektu.
 • Provést kontrolu rozpracovanosti věcných výstupů projektu.
 • Zpracovat plán činností/úkolů projektu, event. jeho části.
 • Sledovat časový průběh projektu
 • Vypracovat rozpočet projektu.
 • Vypracovat věcný rámec pro řízení jakosti projektu.
 • Identifikovat, kvantifikovat a monitorovat rizika projektu.
 • Řídit změny v projektu.
 • Získat zdroje.
 • Vytvořit komunikační plán projektu.

 

Cena a délka kurzu:

 • Cena kurzu je 26.990 Kč + 0 % DPH.
 • Délka kurzu je 150 hodin.

 

Termíny a místo konání:

 • 7.6. – 14.7.2016       Brno
 • 17.10. – 22.11.2016 Brno

https://centrum-vzdelavani.cz/