Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) – přípravný kurz se zkouškou.

Kurz je určen pro lektory, kteří již mají zkušenosti s výukou dospělých, ale chybí jim teoretický základ – především v oblasti metodiky, didaktiky, hodnocení a zpracování přípravy na školení. Cílem kurzu je připravit účastníky na složení zkoušky profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání. Úspěšný absolvent najde uplatnění v oblasti dalšího vzdělávání dospělých, jako lektor ve firmách i státních institucích, popř. může pracovat jako OSVČ.

Cena kurzu a termín:

 • Cena kurzu pro veřejnost je 6.603 Kč + 21 % DPH.
 • Kurz se koná v termínu od 9. 9. do 30. 9. 2016.

 

Obsah kurzu Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) odpovídá požadavkům hodnotícího standardu zveřejněném v registru Národní soustavy kvalifikací:

 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
 • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu.
 • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek.
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou.
 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí.

Profil absolventa:

 • Absolvent umí vytvářet a samostatně realizovat jednodenní semináře i dlouhodobé vzdělávací programy. Je schopen vzdělávat zaměstnance firem, stejně jako veřejnost.
 • Umí vytvářet vzdělávací plány, časový harmonogram, strukturu kurzů i učební plány včetně přidělování kompetencí. Dovede stanovit vzdělávací potřeby účastníků a tomu přizpůsobit plánovanou akci.
 • Ovládá prezentaci učiva s využitím interaktivních přístupů a moderních metod výuky.
 • Absolvent získá také znalosti verbální a neverbální komunikace, zlepší svůj projev, bude umět řešit problémy ve výuce a naučí se, jak motivovat účastníky kurzů.
 •  Vstupní požadavky: 18 let, středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, základní znalost obsluhy osobního počítače.

Způsob ukončení kurzu a výstupní doklad:

Kurz je ukončen zkouškou profesní kvalifikace.

Výstupním dokladem je:

 • Potvrzení o účasti na vzdělávacím programu
 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Získané znalosti:

 • andragogika,
 • didaktika a didaktická technika.
 • psychologie pro vzdělávání dospělých.
 • hodnocení, testování a měření ve vzdělávání.
 • metody a postupy lektorství v odborných kurzech.
 • výuka odborných disciplín.

Získané dovednosti

 • spolupracovat při určování a konkretizaci obsahu a struktury kurzu.
 • rozpracovat cíle a obsah kurzu včetně požadovaných kompetencí do detailního plánu a rozvrhu vzdělávání.
 • zvolit a připravit didaktické techniky, učební texty a další učební pomůcky.
 • zpracovat vlastní učební nebo podpůrné texty.
 • připravit a sestavit prezentaci.
 • připravit scénáře a materiálně technicky zajistit modelové situace.
 • navazovat vztah a motivovat účastníky dalšího vzdělávání.
 • prezentovat učivo s přizpůsobením účastníkům kurzů.
 • vést a řídit trénink, procvičovat dovednosti a kompetence a řídit modelové situace a další činnosti účastníků, včetně využití didaktické techniky.
 • vést a řídit diskuzí, vč. využití didaktické techniky.
 • ověřovat znalosti, dovednosti a kompetence účastníků.
 • hodnotit účinnost vzdělávání a tréninku.
 • poskytovat individuální konzultace.
 • zadávat a hodnotit práce účastníků.
 • vést dokumentaci kurzu.

Centrum vzdělávání – ZDE.

Kontakty – ZDE.