Školení Efektivní digitální kancelář

je určeno pro ty, kdo dennodenně pracuje s hromadou textových dokumentů, tabulek a grafů, ví, kolik času mu to zabere. Proč si tedy tuto práci neusnadnit a neurychlit? Stačí, když budete efektivně ovládat programy, které Vám mohou práci usnadnit a zrychlit – a Vaše dokumenty dosáhnou profesionální kvality. Školení Efektivní digitální kancelář je určeno pro manažery, vedoucí pracovníky, obchodníky, administrativní pracovníky, kteří potřebují zvládnout tvorbu a úpravu textových dokumentů, tabulek a grafů tak, aby jejich práce byla rychlá, efektivní a působila profesionálně.

Termíny a cena školení:

 • 30.8. – 31.8.2016        Olomouc       5.990 Kč + 21% DPH
 • 22.9. – 23.9.2016        Olomouc       5.990 Kč + 21% DPH

Obsahová náplň:

 • Práce s textovými dokumenty.
 • Zlepšení efektivity práce s textovými dokumenty.
 • Úprava a formátování textu, práce s odstavci, styly.
 • Práce s tabulkami – tvorba, formátování.
 • Práce s objekty – vkládání obrázků, symbolů, grafů, diagramů, …
 • Hromadná korespondence – příprava adres, příprava hromadného dokumentu, sloučení adres a dokumentu a jejich export nebo tisk.
 • Tiskové výstupy – změna orientace, okrajů, úprava záhlaví a zápatí stránek, číslování, …
 • Revize dokumentu – kontrola pravopisu, kontrola opakujících se slov, …
 • Práce s tabulkami, práce s buňkami, sloupci, řádky; práce s jedním i více listy, přepínání mezi tabulkami.
 • Nastavení formátu buňky – text, číslo, měna, datum, procenta, …
 • Vkládání vzorců a funkcí do tabulky, tvorba a úprava vlastních vzorců.
 • Úprava tabulky – ručně a pomocí automatického formátování.
 • Práce s filtry, řazením, vyhledání údaje v listu, …
 • Tvorba, úprava a formátování grafu.
 • Předtisková příprava – nastavení orientace stránky, přizpůsobení na stránku, vložení a úprava záhlaví a zápatí tikových výstupů
 • Zřízení a obsluha datové schránky – nastavení hesla, nastavení zasílání upozornění e-mailem, příjem datové schránky, podmínky pro odeslání datové zprávy, odeslání datové zprávy státní zprávě a soukromým subjektům.
 • Náležitosti žádosti o zřízení elektronického podpisu a aktivní používání elektronického podpisu – přidání elektronického podpisu k dokumentu.

Vstupní požadavky pro školení Efektivní digitální kancelář:

 • Pro pokročilé uživatele.

Způsob ukončení a výstupní doklad:

 • Školení je ukončeno závěrečnou praktickou zkouškou.
 • Každý účastník obdrží Certifikát o účastní na školení Efektivní digitální kancelář.

Získané znalosti a dovednosti:

 • Naučit se vytvořit a upravit textové dokumenty tak, aby odpovídaly profesnímu zaměření a požadavkům – např. obchodní dopisy, objednávky, smlouvy, zápisy z porad, vícestránková firemní materiály apod.
 • Umět použít různé způsoby formátování textu včetně používání a úprav stylů. Nastavit a upravit záhlaví dokumentu, doplnit do něj např. název firmy, název produktu, přidat logo atd.; upravit zápatí stránky – doplnit číslování stránek, číslo verze dokumentu, …
 • Ověřit správnost pravopisu.
 • Vkládat a upravovat tabulky v textovém dokumentu včetně jejich formátování.
 • Vkládat a upravovat v dokumentu obrázky, kliparty, grafy, diagramy.
 • Využít hromadnou korespondenci např. pro hromadné rozeslání pozvánek na firemní akci, s nabídkou pro zákazníky apod.
 • Uložit textový dokument do různých formátů – např. PDF, XML, RTF, …
 • Nastavit parametry pro tiskový výstup.
 • Vytvořit a upravit tabulku v tabulkovém kalkulátoru. Použít nejčastěji používané vzorce a funkce.
 • Formátovat tabulku včetně nastavení typu vložených dat (text, číslo, datum, čas, …).
 • Vytvořit a upravit graf z hodnot v tabulce.
 • Připravit tiskové výstupy – nastavit záhlaví a zápatí tiskových sestav, přizpůsobení a orientace obsahu listu.
 • Zřídit a obsluhovat datovou schránku.
 • Zpracovat a podat žádost o zřízení elektronického podpisu a aktivní používání elektronického podpisu.

Centrum vzdělávání – ZDE.

POVEZ II kontakty – ZDE.

Digitální marketing – ZDE.