Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

je kurz je rekvalifikačním kurzem s akreditací MŠMT a je realizován v souladu se standardy Národní soustavy kvalifikací. Cílem kurzu je připravit účastníky na složení zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Úspěšný absolvent najde uplatnění v oblasti péče o děti v domácnostech, v dětských skupinách nebo dětských koutcích. Pracovat může jak v zaměstnaneckém poměru, tak si může sám v tomto oboru založit živnost jako OSVČ.

Zákon o dětských skupinách (č. 247/2014 Sb) staví tuto kvalifikaci na úroveň odborných způsobilostí některé z níže uvedených způsobilostí:

Odbornou způsobilostí pečující osoby je:

 • Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa 5),
 • Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách 6),
 • Odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele 7),
 • Profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky 8), nebo
 • Odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře 9).

Obsahová náplň:

Obsah kurzu odpovídá požadavkům hodnotícího standardu zveřejněném v registru Národní soustavy kvalifikací:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů,
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem,
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování,
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům,
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte,
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí,
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska,
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi,
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám,
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy,
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte.

Vstupní požadavky:

 • 18 let,
 • Základní vzdělání,
 • Zdravotní způsobilost,
 • Trestní bezúhonnost.

Způsob ukončení a výstupní doklad:

 • Zkouška profesní kvalifikace,
 • Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Získané zkušenosti:

 • Zásady a principy hlídání dětí v domácnosti klienta,
 • Metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte,
 • Zásady prevence úrazů a bezpečnosti,
 • Zásady a principy poskytování první pomoci při úrazech a poranění dítěte,
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování,
 • Zásady hygienických návyků, které má dítě dodržovat,
 • Zásady správného životního stylu podle věku dítěte,
 • Principy a zásady řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko psychologického hlediska,
 • Etické principy při práci chůvy,
 • Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy,
 • Zásady provozních a hygienických pravidel při práci s dětmi,
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte,
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska.

Získané dovednosti:

 • Hlídání dětí v domácnosti klienta,
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte,
 • Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti,
 • Poskytování první pomoci při úrazech a poranění dítěte,
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování,
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům,
 • Dodržování a aplikace zásad správného životního stylu podle věku dítěte,
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska,
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám,
 • Dodržování provozních a hygienických pravidel při práci s dětmi.

Cena a délka kurzu:

 • Cena kurzu pro veřejnosti je 13 890 Kč + 0% DPH,
 • Délka kurzu je 160 hodin.

Termíny – ZDE.

Centrum vzdělávání – ZDE .

POVEZ II kontakty – ZDE .