Efektivní elektronické prezentace pro střední management

Potřebujete prezentovat své plány a výsledky práce na poradách vedení a na poradách s kolegy a podřízenými? Znáte známe motto „Co slyším, zapomenu. Co vidím, to si pamatuji.“ Chcete, aby Vaše prezentace byla profesionální a poutavá po všech stránkách? Víte, jaké prvky je vhodné použít pro prezentace Vašich výstupů tak, aby byly pro ostatní snadno srozumitelné? Naučte se vytvářet Efektivní elektronické prezentace, pomocí kterých sdělíte to, co chcete v podobě, která bude pro všechny srozumitelná a přehledná. Potom navštivte naše školení Efektivní elektronické prezentace pro střední management.

 

Komu je školení Efektivní elektronické prezentace určeno:

Školení je určeno pro střední management, mistry, kteří potřebují prezentovat výsledky své práce a další plány činností na poradách a prezentačních akcích.

 

Hlavní cíle školení Efektivní elektronické prezentace:

  • Naučit se vytvořit různé vzhledy a typy prezentací podle jejich účelu a publiku (kolegové, nadřízení, podřízení).
  • Vybrat a nastavit správné rozlišení prezentace podle aktuálních technických a prostorových podmínek.
  • Pracovat s textem – vytvořit nový text, kopírovat text z různých zdrojů, upravit text, nastavit animaci textu.
  • Pracovat s obrázky – znát rozdíly mezi kliparty, vektorovými a rastrovými obrázky, symboly, vkládat obrázkové soubory z různých zdrojů (z vlastního počítače, z internetu,…), upravovat je, nastavit animaci, …
  • Vytvořit, upravit a formátovat tabulky na snímcích prezentace.
  • Vytvořit, upravit a formátovat grafy v prezentaci.
  • Přidat a upravit přechod mezi snímky prezentace, animace části snímků – nadpisy, texty, obrázky, grafy, tabulky, videa, …
  • Nastavit různé režimy předvedení – ruční předvedení prezentace, automatické nastavení ve smyčce, …

Délka školení a místo:

Školení Efektivní elektronické prezentace pro střední management trvá 2 dny = 16 hodiny, od 9:00 – 16:00 hodin.

Výuka může být realizována v prostorách zákazníka nebo v naší specializované učebně na některé z našich poboček.

 

Cena školení:

6.990Kč + 21% DPH

 

Výukové materiály pro školení Efektivní elektronické prezentace:

Každý účastník obdrží speciální výukové materiály odpovídající obsahu školení, cvičné příklady a testy.

 

Ukončení a výstupní doklad školení Efektivní elektronické prezentace:

  • Varianta A)

Školení Efektivní elektronické prezentace pro střední management je ukončeno závěrečnou praktickou                       zkouškou a účastník obdrží Certifikát.

  • Varianta B)

Školení je ukončeno mezinárodně uznávaným testem, takže účastníci obdrží mezinárodně uznávaný doklad        Certifikát ECDL Profile.

 

Profil lektorů:

Výuku vedou certifikovaní lektoři IT – akreditovaní testeři ECDL, kteří mají mnohaletou praxi jak v daném oboru, tak ve vzdělávání dospělých.