Proč Digitální marketing?

Většina změn a inovací v marketingu se dnes realizuje prostřednictvím digitálních neboli online kanálů. Digitální marketing je jedním z nástrojů, jak dosáhnout efektivní a účinné komunikace se zákazníky. Kurz Digitálního marketingu je certifikovaným kurzem, kterým prošlo v 70 zemích světa více jak 13 000 absolventů.

Proč absolvovat kurz Digitální marketing?

 • Zákazníci nás všech se přesouvají do světa online a být v tomto světě vidět je časově i finančně časově mnohem méně náročné, než výroba a distribuce tištěných materiálů.
 • Na rozdíl od offline marketingu je možné online marketing zacílit na konkrétní cílovou skupinu a snadno a přesně změřit jeho účinnost.
 • Každou kampaň je možné vyhodnocovat a tím optimalizovat její průběh.
 • Díky online marketingu můžete získat podstatně více nových zákazníků a být s nimi až do momentu, kdy se rozhodnou pro nákup a to u Vás.
 • Můžete získat mezinárodně uznávaný certifikát – po složení zkoušky v autorizovaném testovacím středisku Person VUE.

Co získáte absolvováním kurzu?

můžete si svůj online marketing realizovat sami     nebo budete kompetentním partnerem pro externisty
 • nejlépe znáte svůj produkt a své zákazníky
 • zrychlíte a zefektivníte své kampaně
 • snížíte si náklady
 • orientujete se v pojmech, principech, médiích, …
 • víte, co máte externistům zadat a co po nich chtít
 • neplatíte „daň za nevědomost“

Pro koho je kurz Digitální marketing určen:

 • Marketéry – zorientují se v nejvyužívanějších nástrojích online marketingu, aby mohli řídit své specialisty a být rovnoprávnějším partnerem externím dodavatelům
 • Podnikatelé, majitelé firem – ujasní si, co jim online marketing může přinést a naučí je, jak zadávat své požadavky online specialistům.
 • Absolventi vysokých škol – zvýší si kvalifikaci a snáze získají zaměstnání v marketingu, kde online marketing s přehledem vede.

Kdy a kde můžete kurz Digitální marketing aktuálně absolvovat?

Nejbližší termín je v Brně od 31. 5. do 28. 6. 2016 – vždy v úterý od 8:00 do 14:15 hod.

Přihlásit se můžete zde.

Chcete mít kurz jen za 15% ceny?

Využijte dotačních projektů POVEZ-II – kontaktujte naše specialisty – ZDE

Leták s bližšími informacemi si můžete stáhnout ZDE