Kurz Chůva pro dětské koutky

Kurz je realizován v souladu se standardy Národní soustavy kvalifikací. Cílem kurzu je připravit účastníky na složení zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro dětské koutky. Úspěšný absolvent najde uplatnění v oblasti péče o děti především v dětských koutcích a v domácnostech.

Obsah kurzu:

Obsah kurzu odpovídá požadavkům kvalifikačního standardu zveřejněném v registru Národní soustavy kvalifikací:

 • Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti.
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem.
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte.
 • Řešení situací v dětském kolektivu z pedagogicko-psychologického hlediska.
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách dítěte v praxi.
 • Dodržování základních principů při práci chůvy pro dětské koutky.

Získané kompetence:

 • Aplikace metod a forem individuálních a kolektivních aktivit dětí.
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska.
 • Dodržování zásad při práci chůvy v dětském koutku – hygienické principy a osobní vystupování s ohledem na diskrétnost, schopnost zajistit organizační a administrativní činnost včetně plánování aktivit pro děti.

Vstupní požadavky pro kurz Chůva pro dětské koutky:

 • 18 let.
 • základní vzdělání.
 • zdravotní způsobilost.
 • trestní bezúhonnost.

 

Způsob ukončení a výstupní doklad:

 • Zkouška profesní kvalifikace Chůva pro dětské koutky.
 • Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.
 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Nabyté znalosti:

 • Zásady a principy hlídání dětí v dětském koutku.
 • Metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte.
 • Zásady prevence úrazů a bezpečnosti.
 • Zásady a principy poskytování první pomoci při úrazech a poranění dítěte.
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování.
 • Zásady hygienických návyků, které má dítě dodržovat.
 • Principy a zásady řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska.
 • Etické principy při práci chůvy.
 • Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy.
 • Zásady provozních a hygienických pravidel při práci s dětmi.

Získané dovednosti:

 • Hlídání dětí v dětském koutku.
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte.
 • Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti.
 • Poskytování první pomoci při úrazech a poranění dítěte.
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska.
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Dodržování provozních a hygienických pravidel při práci s dětmi.

 

Cena a délka kurzu Chůva pro dětské koutky:

Cena kurzu pro veřejnost je 7.490 Kč + 21% DPH.

Délka kurzu je 60 hodin.

 

https://centrum-vzdelavani.cz/