Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

je rekvalifikačním kurzem s akreditací MŠMT a je realizován v souladu se standardy Národní soustavy kvalifikací.

Cílem kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky je připravit účastníky na složení zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Úspěšný absolvent najde uplatnění v oblasti péče o děti v domácnostech, v dětských skupinách nebo dětských koutcích. Pracovat může jak v zaměstnaneckém poměru, tak si může sám v tomto oboru založit živnost jako OSVČ.

Zákon o dětských skupinách (č. 247/2014 Sb) staví tuto kvalifikaci na úroveň odborných způsobilostí některé z níže uvedených způsobilostí:

 

Odbornou způsobilostí pečující osoby je:

 • odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa 5).
 • odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách 6).
 • odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele 7).
 • profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky 8).
 • odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře 9).

Obsahová náplň:

Obsah kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky odpovídá požadavkům hodnotícího standardu zveřejněném v registru Národní soustavy kvalifikací:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů.
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem.
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování.
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům.
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte.
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí.
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska.
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi.
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám.
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte.

Vstupní požadavky:

 • 18 let.
 • základní vzdělání.
 • zdravotní způsobilost.
 • trestní bezúhonnost.

Způsob ukončení a výstupní doklad:

 • Zkouška profesní kvalifikace.
 • Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Nabyté znalosti

 • Zásady a principy hlídání dětí v domácnosti klienta.
 • Metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte.
 • Zásady prevence úrazů a bezpečnosti.
 • Zásady a principy poskytování první pomoci při úrazech a poranění dítěte.
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování.
 • Zásady hygienických návyků, které má dítě dodržovat.
 • Zásady správného životního stylu podle věku dítěte.
 • Principy a zásady řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko psychologického hlediska.
 • Etické principy při práci chůvy.
 • Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy.
 • Zásady provozních a hygienických pravidel při práci s dětmi.
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte.
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska.

Získané dovednosti

 • Hlídání dětí v domácnosti klienta.
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte.
 • Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti.
 • Poskytování první pomoci při úrazech a poranění dítěte.
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování.
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům.
 • Dodržování a aplikace zásad správného životního stylu podle věku dítěte.
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska.
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám.
 • Dodržování provozních a hygienických pravidel při práci s dětmi.

 

Cena a délka kurzu:

 • Cena kurzu pro veřejnost je 13.890 Kč + 0 % DPH.
 • Délka kurzu je 160 hodin.

https://centrum-vzdelavani.cz/